Την 25η Μαϊου 2023 η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) διοργάνωσε την τελική συνάντηση επισκόπησης (closure- event) του έργου με τίτλο: «Συνεργασία για την καθιέρωση αυξημένης επίγνωσης της κατάστασης – CERETAB», στην οποία συμμετείχε με τον ρόλο του συντονιστή. Η δράση συγχρηματοδοτείται κατά 95% από το μηχανισμό των ‘’Ενωσιακών Δράσεων‘’ του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 5% απί Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, με συνολικό προϋπολογισμό 1.023.990,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο αφορά στη βελτίωση της ακριβούς εικόνας της κατάστασης στα σύνορα Ελλάδας – Κύπρου, μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών των Εθνικών Συντονιστικών Κέντρων των δύο χωρών. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε μία Κοινή Πλατφόρμα Ανταλλαγής Πληροφοριών και ολοκληρώθηκε η προμήθεια δύο Μη Στελεχωμένων Εναερίων Συστημάτων. Η Υ.Δ.Ε.Α.Π., ως συντονιστής του έργου, είχε, μεταξύ άλλων, την αρμοδιότητα για την επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον προγραμματισμό του Έργου, καθώς και το συντονισμό και την επίβλεψη των Εταίρων και των συναρμόδιων Υπηρεσιών ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα υλοποίησης του Έργου, ενώ ταυτόχρονα έχει και την ευθύνη για την επαλήθευση της προόδου του αναφορικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Οι εταίροι που συμμετέχουν στο εν λόγω έργο είναι, από πλευράς της Ελλάδας, η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ενώ από πλευράς της Κύπρου η Αστυνομία Κύπρου καθώς και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.